Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 20:00

Hướng dẫn đặt lịch khám qua website

Xem thêm

Quý khách có thể đặt lịch khám nhanh tại đây.