Bảng giá dịch vụ khám bệnh

Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Phòng Khám SIM Med. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu
STT Tên dịch vụ Đơn giá(/lần)
Chưa có thông báo chi tiết giá dịch vụ