Alternate Text

Gói khám sản phụ khoa

DANH SÁCH GÓI KHÁM

GÓI KHÁM CUỐI THAI KỲ (26 - 40 TUẦN)

GÓI KHÁM CUỐI THAI KỲ (26 - 40 TUẦN)

Gói khám cuối thai kỳ từ tuần 26 đến tuần 40 mẹ bầu sẽ được theo dõi và tư vấn…
7,020,000₫
GÓI KHÁM GIỮA THAI KỲ (18 - 40 TUẦN)

GÓI KHÁM GIỮA THAI KỲ (18 - 40 TUẦN)

Gói khám giữa thai kỳ từ tuần 18 đến tuần 40 mẹ bầu sẽ được theo dõi và tư vấn…
8,501,000₫
GÓI KHÁM TOÀN DIỆN THAI KỲ (6 - 40 TUẦN)

GÓI KHÁM TOÀN DIỆN THAI KỲ (6 - 40 TUẦN)

Đây là gói khám dành có các mẹ bầu mới phát hiện thai cần được khám và theo dõi…
11,719,000₫
GÓI KHÁM PHỤ KHOA CHUYÊN SÂU CHO NỮ

GÓI KHÁM CHUYÊN SÂU CHO NỮ (SẢN)

Siêu âm tử cung bảo vệ sức khỏe cho các chị em phụ nữ, phòng ngừa các căn bệnh…
1,919,000₫
GÓI KHÁM CANH NOÃN

KHÁM CANH NOÃN

Siêu âm nang noãn nhằm theo dõi sự phát triển của nang noãn. Một trong những…
1,110,000₫
GÓI KHÁM TIỀN SINH SẢN CHO NỮ

GÓI KHÁM TIỀN SINH SẢN CHO NỮ

Sức khỏe của người phụ nữ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh sản cũng như sức…
3,711,000₫
KHÁM TỔNG QUÁT - GÓI KHÁM SỨC KHỎE CHUYÊN SÂU DÀNH CHO NỮ

GÓI CHUYÊN SÂU DÀNH CHO NỮ (NỘI)

Nữ giới có nhu cầu khám kiểm tra sức khỏe tổng quát toàn diện, cụ thể và chuyên…
5,190,000₫
KHÁM TỔNG QUÁT - GÓI KHÁM SỨC KHỎE NÂNG CAO DÀNH CHO NỮ

GÓI NÂNG CAO DÀNH CHO NỮ (NỘI)

Gói khám sức khoẻ nâng cao dành cho nữ bao gồm 34 dịch vụ như: huyết học, sinh…
3,295,000₫
KHÁM TỔNG QUÁT - GÓI KHÁM SỨC KHỎE CƠ BẢN DÀNH CHO NỮ

GÓI CƠ BẢN DÀNH CHO NỮ

Gói khám sức khoẻ cơ bản dành cho nữ bao gồm 18 dịch vụ như: huyết học, sinh…
1,651,000₫