Alternate Text

Đội ngũ bác sĩ Xét nghiệm

le-tran-khanh

KTV Lê Trần Khánh

  • Xét Nghiệm
  • Kỹ thuật viên phòng xét nghiệm

Lê Trần Khánh tốt nghiệp Cử nhân Xét nghiệm, có nhiều chứng chỉ như: Chứng chỉ An toàn sinh học, Chứng chỉ Nội kiểm – Ngoại kiểm (Trung tâm Kiểm Chuẩn Xét Nghiệm TP.HCM), Chứng chỉ Soi tinh trùng đồ

KTV Thẩm Thanh Tùng

  • Xét Nghiệm
  • Kỹ thuật viên phòng xét nghiệm

Kỹ thuật viên Thẩm Thanh Tùng tốt nghiệp Cao Đẳng Xét nghiệm. Kỹ thuật viên Thẩm Thanh Tùng đã có bằng chứng chỉ An Toàn Sinh Học trong phòng xét nghiệm do viện Pasteur TP.HCM cấp.

tham-thanh-tung

Tin liên quan