Alternate Text

Đội Ngũ Bác Sĩ

 

STT Chuyên khoa Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn
1 Nội khoa Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Ảnh Đạt 008221/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa
2 Nội khoa Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Thị Kim Nguyên 007466/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa
3 Nội khoa Bác sĩ CKI Châu Hồ Minh Quân 0020897/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
4 Nội khoa Bác sĩ Trần Lê Vũ 004409/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa
5 Bác sĩ gia đình Bác sĩ Hoàng Thị Ngọc 0035096/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa, Nội tổng hợp, Bác sĩ gia đình
6 Sản phụ khoa Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Ngọc Ánh 000762/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ Sản
7 Sản phụ khoa Thạc sĩ - Bác sĩ nội trú Lai Khánh Vân 043784/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa
8 Sản phụ khoa Bác sĩ CKI Trần Thị Oanh 043574/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ Sản
9 Sản phụ khoa Bác sĩ Thạch Thị Khuône Thia 056104/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản
10 Nhi khoa Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Ngọc Phương 001487/BL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
11 Nhi khoa Bác sĩ CKII Nguyễn Khánh Linh 035031/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
12 Nhi khoa Bác sĩ CKI Lê Diễm Linh 0035899/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
13 Ngoại khoa Bác sĩ CKI Phan Tiêu Thu 006270/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
14 Ngoại khoa Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Đình Hiếu 0024912/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại niệu
15 Ngoại khoa Bác sĩ CKI Lý Na Rương 006430/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
16 Tai mũi họng Bác sĩ CKII Lê Văn Khoa 001661/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng
17 Tai mũi họng Bác sĩ CKI Trần Quốc Phong 0022477/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng
18 Da liễu Bác sĩ CKI Mai Thị Thanh Thùy 040277/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da Liễu
19 Răng hàm mặt Bác sĩ CKI Trần Nguyễn Yến Nhi 043775/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt
20 Mắt Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hằng 040834/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
21 Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ CKI Huỳnh Thị Ngọc Điệp 005057/LA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
22 Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ CKI Phạm Huy Kha 008956/ĐL-CCHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh